Muudame elu kergemaks!

Vaheta terasballoon komposiitballooni vastu TASUTA!

TEHKE TEADLIK VALIK

AGASOL® vedelgaas on kvaliteetne ja ohutu – sisaldab üle 95% propaani ja spetsiaalset lõhnaainet gaasilekke tuvastamiseks. AGASOL® on tõhus ja keskkonnasõbralik energiaallikas. Kasutage seda köögis toidu valmistamiseks, grillimiseks, kütmiseks või terrassi soojendamiseks – kasutusvõimalusi on palju.

AGASOL® sobib igat tüüpi gaasigrillile ja gaasiseadmele. Pakume erineva suurusega komposiit- ja terasballoone.

Kõik meie balloonid läbivad täitmise käigus põhjaliku ohutuskontrolli. AGA vedelgaas on turvaline valik!

AGA VEDELGAASI BALLOONID

MIKS VALIDA AGASOL® GRILLGAAS?

 • Kvaliteetne gaas – sisaldab üle 95% propaani, mistõttu on see kasutatav ka külmades talvistes tingimustes. Maksate puhtalt gaasi eest.
 • Kerge käsitseda – komposiitballoon on kaks korda kergem kui terasballoon.
 • Gaasi kogus on jälgitav – tänu ballooni läbipaistvusele saate jälgida gaasitaset balloonis, et tühi balloon aegsasti täis ballooni vastu vahetada. Nii väldite ootamatuid üllatusi toitu valmistades.
 • Turvaline – sisaldab spetsiaalset lõhnaainet gaasilekke tuvastamiseks.
 • Ohutus tagatud – balloonid läbivad täitmise käigus põhjaliku ohutuskontrolli.
 • Saadaval üle Eesti ja Euroopa riikides.

OSTKE GAASI 24/7

Vahetage või ostke vedelgaasiballoon gaasiautomaadist just siis, kui teil seda vaja on. Vaadake, kui lihtne see kõik on ning tulge proovima!

TOP 5 OHUTUSSOOVITUST

 1. Transportige, hoiustage ja kasutage ballooni alati püstasendis.
 2. Veenduge, et balloon oleks kuumuse ja kahjustumise eest kaitstud.
 3. Kontrollige, et kütteseadmel oleks sobiv regulaator ja õiget tüüpi gaasiballoon.
 4. Tehke regulaarselt gaasilekke tuvastamise kontrolli, veendumaks, et seade ega selle voolikud ja liitmikud ei leki.
 5. Sulgege alati ventiil, kui te gaasiseadet ei kasuta.

Kuidas kontrollida gaasilekkeid?

1. Kui te pole seadmeid mõnda aega kasutanud, on oluline neid kontrollida. Voolik peaks olema ilma pragude ja aukudeta. Avage gaasivool ja pihustage seebivett või AGA gaasilekke tuvastamise aerosooli vooliku ja regulaatori ühenduskohta ning vooliku ja grilli ühenduskohta.

Kuidas kontrollida gaasilekkeid?

2. Lekke korral ilmuvad mullid, sulgege gaasivool. Vajadusel asendage voolik uuega või vaadake üle, et voolik on korralikult kinnitatud. Tõstke ballooni regulaatorist üles, et veenduda selle korrektses ühenduses. Kui mulle ei ilmu, on kõik korras.

Kuidas kontrollida gaasilekkeid?

3. Oluline on kontrollida voolikut, painutada seda ja otsida pragusid. Kui ilmnevad mõrad või praod, võib see osutuda ohtlikuks. Kui teil on voolik, mis näeb välja selline, viska see ära ja asendage uuega!

OHUTUT KASUTAMIST!

Asetage gaasiballoon alati grilli kõrvale, mitte alla. Kui gaasiballoon pole kuumuse eest kaitstud, võib kaitseventiil avaneda ja põhjustada gaasilekke. Meeldivat grillimist!

PROPAANI REGULAATOR

Üks olulisimaid tarvikuid mis tahes vedelgaasirakenduses on regulaator. See juhib gaasivoolu ja vähendab rõhku balloonist seadmesse, kus seda kasutatakse. Kontrollige alati, et seadmel oleks sobiv regulaator. Pakume vajalikku lisavarustust, nii suru- kui keermeventiiliga balloonidele.