KKK

AGA gaasiautomaat

Milliseid balloone saan osta/vahetada?

Leiate need andmed gaasiautomaadi ekraanilt, vajutades nuppe – Osta või Vaheta.
Automaat sisaldab alljärgnevaid AGASOL® gaasiballoone: 5 ja 11 kg kiirühendusventiiliga terasballoone, 5 ja 10 kg kiirühendusventiiliga komposiitballoone, 11 kg keermeventiiliga terasballoone.
Gaasiautomaadis saab vahetada kõigi tootjate Eestis kasutatavaid standardseid vedelgaasiballoone. 

Miks ma pean ostu alguses sisestama oma panga-/krediitkaardi?

Gaasiautomaadist saab vedelgaasi osta ainult pangakaardiga.
Kaarti on alguses vaja turvakaalutlustel. Automaat ei ava ust enne ostja pangakaardi tuvastamist.

Teie kaardilt võetakse raha alles pärast ostu lõpuleviimist.

Kust saan osta balloone, mida ei müüda gaasiautomaadis?

Vaadake kõiki meie propaani edasimüüjaid my.aga.ee kodulehel ülevalt menüüst „Kust osta“.

Ma ei saa gaasiautomaadis ostu sooritada

Ekraanilt leiate täpsemad juhised. Tõrke korral kuvatakse ekraanil probleemi selgitus.

Kui sisestasite tühja ballooni vahetamiseks, palun kontrollige, kas masina uks on korralikult kinni. Kui see pole korralikult kinni, ei saa jätkata. Uks peab olema korralikult suletud, eelistatavalt võiks sulgemiseks kasutada veidi jõudu.

Gaasiautomaat võtab vastu kõiki 5-11 kg standardseid Eestis kasutatavaid vedelgaasiballoone. Vajutage ekraanil hinnakirja valikut, et näha kõiki sobivaid balloone. Kui sisestatud on vale balloon või see on defektne ja masin ei saa seda tuvastada, avaneb uks, et saaksite ballooni välja võtta. Võite uuesti toimingut korrata või helistada automaadil antud klienditoe numbril.

Minu makset ei kinnitata.

Sellel võib olla mitu põhjust.

Võib-olla on internetiühendus katkenud. Jälgime masinaid üle võrgu ja reageerime, kui probleem ei kao. Saate seda täpsustada, helistades meie abitelefonile (vt numbrit masinalt).

Mis tüüpi kaarti te kasutate? Meie masinates saab kasutada Visa ja MasterCardi kaarte.

Makseterminali tõrge. Proovige automaadis kontaktivaba makset. Mõnel masinal on aeg-ajalt probleeme kaardilugejaga, mida tuleb kaardi lugemiseks puhastada.

Sain automaadist vale toote. Mis ma peaksin tegema?

Automaadi peal oleval kleebisel on toodud klienditeeninduse telefoni number, kuhu helistades saame teid koheselt aidata. Saame teie ballooni ümber vahetada, kuid vajame andmeid selle kohta, millal ja kus see osteti. Kõige parem oleks, kui helistate kohe automaadi juurest lahkumata.

Mul on vaja kviitungit.

Helistage meile või saatke meile e-kiri, esitades need andmed: teie kontaktandmed, kus ja mis kuupäeval te propaani ostsite ning kasutatud kaardi viimased 5 numbrit. Saadame ostukviitungi e-posti teel.

Masin on rikkis.

Jälgime oma müügiautomaate pidevalt üle võrgu. Saame automaatseid teavitusi ja reageerime neile vajalikul viisil. Kui masin ei tööta, võib sellel olla mitmeid põhjuseid.

Propaani faktid

Mitu liitrit on 1 kg propaani?

1 kg propaani on 1,972 liitrit vedelgaasi.

Mis on vedelgaas?

Vedelgaas on propaani ja butaani segu, mida saadakse toornaftast selle rafineerimise teel. Vedelgaas on õhust 1,5 korda raskem kergestisüttiv ja lõhnatu gaas, kuid ohutuse mõttes on sellele lisatud lõhnaaineid, et hoiatada võimaliku gaasilekke eest. Kuna vedelgaas põleb puhtalt ja tõhusalt (ühe kilogrammi vedelgaasi põlemisel eraldub 12,8 kWh energiat), on seda
mugav kasutada grillimiseks, küpsetamiseks ning kütmiseks nii kodus kui suvilas.

AGA propaan, mida pannakse balloonidesse Linde enda täitmisjaamades Põhjamaades ja Balti riikides, on alati kvaliteetne 95% propaan (C3H8). Balloonis on see rõhu all vedelas olekus.

Propaaniballooni rõhk oleneb keskkonnatemperatuurist, jäädes tavaliselt vahemikku 7 kuni 9 bar. Propaaniballoon täidetakse 80% ulatuses. Ballooni ülaossa jäetakse „gaasipuhver“, et vedelikul oleks temperatuuri tõustes ruumi paisuda.

Propaani omadused

 • Propaan on värvitu tuleohtlik gaas.
 • Propaan on õhust 1,5 korda raskem.
 • Propaan ei ole mürgine, kuid mõjub suures kontsentratsioonis lämmatavalt.
 • Propaan on looduslikult lõhnatu, kuid ohutuse tagamiseks on sellele lisatud lõhnaainet, et hoiatada kasutajaid võimalike lekete eest.
 • Propaan ei tekita põlemisel tahma, kui on tagatud piisav põlemisõhu juurdevool (tagage hea ventilatsioon!).
 • Ühe kilo propaani energiaväärtus on 12,8 kWh. See tähendab, et 11 kg kaaluvast propaaniballoonist saab üle 140 kWh energiat.

Kui kasutate propaani külmades tingimustes, kontrollige kindlasti, kas teie balloonis on ikka vedelgaas, mitte madalama aurustumisvõimega butaan. AGA vedelgaasiballoonid on alati täidetud kvaliteetse 95% propaaniga.

Ohutus

→ Enne kasutamist kontrollige alati, et seadmed on töökorras ja korralikult ühendatud.
→ Ärge jätke ballooni grillimise ajal gaasigrilli alla, vaid paigutage grilli kõrvale või taha.
→ Sulgege ballooni ventiil alati, kui balloon ei ole kasutusel.
→ Kui lõpetate grilli kasutamise, sulgege esmalt gaasi vool ballooni regulaatorist ning seejärel grillist.
→ Hoidke ballooni alati püstiasendis ning kohas, kus see ei kuumene üle ja ei saa kahjustada.

Kui palju propaani annab 1 kW energiat?

Ühe kilo propaani energiaväärtus on 12,8 kWh. 1 kW võrdub 78,125 g propaani tunnis.

Mis toimub propaani täitmisjaamas?

AGA propaaniballoone täidetakse Linde tänapäevastes täitmisjaamades, mille tegevust reguleerivad ulatuslikud ohutus- ja kvaliteedijuhtimissüsteemid. Täitmisel läbivad kõik balloonid ja ventiilid põhjaliku kontrolli.

Kuna balloonide puhul on tegu standardse tootega, ei pruugi neid tingimata uuesti täita nende esialgne tarnija. Linde täidab oma balloone ettevõtte enda kohalikes täitmisjaamades Põhjamaades. Täitmisjaamad tagavad kehtivaid eeskirju järgides balloonide ohutuse ja hea seisukorra. Balloone kontrollitakse ja hooldatakse regulaarselt, järgides asjakohaseid seadusi ja standardeid. See hõlmab näiteks ventiilide vahetamist ning hermeetilisuse kontrollimist hüdraulilise rõhu katsega. Kulunud terasballoonid puhastatakse liivjugameetodil ja värvitakse üle. Kui balloon on uuesti täitmiseks liiga kulunud, siis see kõrvaldatakse. Iga ballooni kaalutakse, et kontrollida, kas gaasi kogus on õige. Ühtlasi läbivad balloonid lekkekatse.

Linde poolt uuesti täidetud AGA propaaniballoonid on kergesti äratuntavad, kuna neid hoitakse AGA logo ja hoiatusmärkidega kappides. Põhjamaades on kõigi AGA täidetud propaaniballoonide ventiili ümber AGA märgistusega plastkate.

Propaani ladustamine

Kuidas propaaniballoone säilitada?

 • Küsige kohalikest ametiasutustest, kui palju propaani on lubatud korteris, majas või garaažis korraga hoida.
 • Kuna rõhuregulaator, ventiil ja seadmed on reguleeritud vastavalt gaasilisele olekule, on ülitähtis, et ballooni hoitaks alati püstiasendis.
 • Propaaniballooni ei tohi hoida pööningul, keldris, maa-alustes rajatistes, pesuruumis ega saunas.
 • Propaaniballoonide hoiukohas peab olema korralik ventilatsioon.
 • Haagissuvilates, paatides jms sõidukites ei tohi propaani hoida samas ruumis, kus inimesed magavad.
 • Paatidel peavad propaaniballoonid olema tekil ventileeritavas kapis/kambris või paadi sees eluruumidest eraldatud ruumis, mis on varustatud välisõhuga ühendatud ventilatsioonikanaliga.
 • Propaaniballoone võib hoida näiteks köögikapis, mille üla- ja alaosas on ventilatsiooniavad.
 • Hoidke oma balloone kohas, kus pole ohtu, et need kuumeneksid või saaksid mehaanilisi kahjustusi. Ballooni välispinna temperatuur ei tohi ületada 40 °C.
 • Balloone tuleb hoida pliitidest, puuküttega ahjudest ja muudest sarnastest kuumusallikatest vähemalt 1,0 meetri kaugusel. Ühtlasi peavad balloonid asuma vähemalt 0,2 meetri kaugusel soojenevatest pindadest nagu ahjud ja radiaatorid.
 • Balloone ei tohi hoida kuuma grilli all, vaid need tuleb panna grilli kõrvale.
 • Kui eemaldate ballooni seadme küljest pikemaks ajaks, eemaldage ka rõhuregulaator ja paigaldage kork.

Miks tuleb propaaniballoone säilitada püstises asendis?

Propaaniballooni ventiilil on kaitseventiil, mis laseb liigse gaasi välja, kui ballooni rõhk tõuseb liiga kõrgele. Kui ballooni vedelikutase on kaitseventiilist kõrgemal, ei pruugi kaitseventiil nõuetekohaselt toimida. 

Kui palju propaaniballoone võin kodus hoida?

Seda, kui palju gaasi võite korraga kodus hoida, reguleerivad kohalikud seadused ja eeskirjad.

Propaan on tuleohtlik gaas, nii et selle kodus säilitamist reguleerivad vastavad eeskirjad. Alati on tuleoht ja seetõttu on oluline, et propaani ei hoitaks keldris ega pööningul. Pidage meeles, et balloone tuleb hoida püstiasendis ning kaitsta löökide, kukkumise ja liigse kuumenemise eest. Veenduge, et teil oleks piisav ventilatsioon.

Kas propaaniballooni võib hoida keldris?

Ei, propaani ei tohi hoida ega kasutada kinnistes ruumides, eriti keldrites. Propaani peab alati kasutama ja säilitama hea ventilatsiooniga kohas.

Propaan on õhust umbes 1,6 korda raskem. Kuigi see pole mürgine gaas, on see tuleohtlik ja suurel kontsentratsioonil tõrjub õhus olevat hapnikku, põhjustades lämbumisohtu.

Kas propaaniballoone võib talvel õues hoida?

Jah. Propaan külmub temperatuuril –187 oC, mis tähendab, et see ei külmu balloonis kunagi.

Kas propaani võib hoida kraanikausi all?

Propaaniballoone tuleb hoida eelkõige õues, kuid neid saab hoida ka hästi ventileeritud siseruumides.

Lekete vältimiseks tuleb propaanimahuteid ja seadmeid regulaarselt kontrollida.

Propaani kasutamine

Kuidas kontrollida, kui palju gaasi on propaaniballooni jäänud?

Balloonis oleva gaasikoguse teadasaamiseks kaaluge ballooni. Balloonile on märgitud ballooni enda kaal, mis tuleb kogukaalust lahutada. Saadud tulemus näitabki balloonis oleva gaasi kogust.
Kui teil on komposiitballoon, siis see paistab läbi, nii et näete mugavalt, kui palju gaasi on jäänud.

Kuidas peaksin käituma, kui tunnen gaasi lõhna?

Propaan on looduslikult lõhnatu, kuid ohutuse tagamiseks on sellele lisatud lõhnaainet, et hoiatada kasutajaid võimalike lekete eest.

Kui tunnete gaasi lõhna:

 • sulgege kohe gaasiballooni regulaator.
 • Eemaldage regulaator.
 • Ärge suitsetage, ärge kasutage lahtist tuld ja lõpetage lähedalasuvate elektriseadmete kasutamine.
 • Õhutage korralikult. Siseruumides avage uksed ja aknad. Võite ballooni viia õue.
 • Pärast õhutamist kontrollige ballooni ja liitmikke AGA lekketuvastuse aerosooli või seebiveega.
 • Tehke kindlaks gaasilekke põhjus ja kõrvaldage see, nt pingutades ühendusi või vahetades välja vooliku või regulaatori.

Kuidas käib rõhuregulaatori paigaldamine propaaniballoonile?

Kui teil on kiirühendusventiiliga balloon:

 • eemaldage plastist ventiilikate.
 • Veenduge, et rõhuregulaatori lüliti oleks suletud asendis.
 • Kinnitage rõhuregulaator kiirühendusventiiliga balloonile, tõstes kinnituskrae üles ja paigutades regulaatori ballooni ventiilile.
 • Lükake kinnituskraed alla, kuni kuulete vaikset klõpsu.
 • Keeratava ventiiliga balloonile saate regulaatori paigaldada, keerates kinnituskruvi vastupäeva.
 • Seadke rõhuregulaatori lüliti avatud asendisse. Nüüd olete oma gaasiseadme kasutamiseks valmis.

Kui teil on keermestatud ventiiliga balloon:

 • eemaldage ventiililt plastkate.
 • Kinnitage voolik rõhuregulaatori külge.
 • Kinnitage regulaator vedelgaasiballooni külge. Pidage meeles, et vedelgaasiballooni ühendusventiil on vasakukäelise ühendusega. Keerate ühendust vastupäeva. (Ei kehti AGA siniste matkaballoonide puhul)
 • Avage ballooni ventiil ja võitegi oma grilli süüdata. Ballooniventiili võib avada 1/2 pööret.

Kui tihti tuleb propaani voolikut või regulaatorit vahetada?

Kõigi propaanitarvikute kasutusiga on piiratud. Propaani ohutu kasutamise tagamiseks kontrollige oma seadmeid regulaarselt, et vältida gaasilekkeid.

Vooliku kasutusiga oleneb kasutuskeskkonnast. Päikesepaistest ja temperatuurikõikumistest mõjutatuna tuleb seda vahetada sagedamini kui siis, kui see on alati katte all, tuule ja ilmastikumuutuste eest kaitstud. Kasutage propaani jaoks alati heakskiiduga voolikuid, mis on oranži värvi. Standardne voolik peab olema toodetud ja märgistatud vastavalt standardile ISO 3821: 2010.

Regulaator peab tagama teie gaasiseadmes stabiilse ja õige gaasirõhu. Seetõttu tuleb seda käsitseda ettevaatusega ja kaitsta ilmastikutingimuste eest. Hoidke regulaatorit kuivas kohas ning kaitske seda määrdumise eest.

Miks on propaani kasutamisel oluline korralik ventilatsioon?

2 kg propaani põletamiseks kulub 24 m3 hapnikku, mistõttu vajate head värske õhu juurdepääsu. Seepärast on ventilatsioon propaani siseruumides kasutamisel oluline.

Millist propaani regulaatorit peaksin kasutama?

Põhjamaades (välja arvatud Rootsi) ja Balti riikides on propaaniballoonidel kaht tüüpi ventiile: kiirühendusventiil (tavatarbijate hulgas levinud variant) ja keermestatud ventiil (tööstuslikuks kasutamiseks). Nende ventiilide jaoks on vaja eri tüüpi regulaatoreid. Regulaator vähendab ballooni rõhku ja väljastab teie gaasiseadmesse sobiva rõhuga gaasi.

Kõigis kodumajapidamistes siseruumides kasutatavates gaasiseadmetes tuleb kasutada 30 mbar madalrõhuregulaatorit. See kehtib pliitidele, kütteseadmetele, gaasigrillidele, terrassisoojendusele jne.

Ohutuse huvides on regulaatoril sisseehitatud vooliku purunemisventiil. Kui voolik puruneb, sulgeb regulaator gaasivoolu.

Mõne gaasiseadme jaoks on vaja suuremat rõhku. Selleks on spetsiaalsed 0,5–4 bar regulaatorid. See kehtib tööstusrajatiste, gaasitööriistade, kõrgsurvepõletite, ehituskuivatite jms kohta.

Seetõttu kontrollige alati seadmeid, mida kavatsete kasutada, ja veenduge, et teil oleks õige regulaator.

Kuidas ma tean, kas minu propaaniseadmeid on ohutu kasutada?

Kontrollige oma gaasiseadmeid ja -tarvikuid igal aastal. Propaanile lisatakse lõhnaainet, et saaksite gaasilekked õigeaegselt tuvastada.

 • Pihustage voolikutele ja liitmikele AGA lekketuvastuse aerosooli või kandke neile seebilahust.
 • Kui liitekoht lekib, hakkab seebivesi mullitama. Sulgege kohe gaasiballooni ventiil.
 • Gaasivoolikut saate kontrollida, painutades seda järsu nurga all. Kui näete painutuskohas peeneid mõrasid, asendage voolik uuega.
 • Kui rõhuregulaator on lekkinud, tuleb ballooni õhutada välitingimustes avatud kohas, kus pole lähedal lahtist tuld, muid soojusallikaid ega kanalisatsiooni.
 • Gaasisüsteemide püsipaigaldisi tohivad hooldada ja remontida ainult serditud gaasitööde pakkujad.

Kuidas propaaniballoone käsitseda?

 • Veenduge, et seadmel oleks õiget tüüpi regulaator (kontrollige seda seadme kasutusjuhendist) ja õiget tüüpi gaasiballoon.
 • Kontrollige seadmeid ja tarvikuid regulaarselt ning veenduge, et need oleksid puhtad. 
 • Kui te gaasiseadmeid ei kasuta, sulgege propaaniballooni ventiil.
 • Propaani püsipaigaldisi võivad paigaldada ainult serditud gaasitööde tegijad. Ärge proovige neid ise paigaldada või parandada.
 • Kasutage ja transportige propaaniballoone alati püstiasendis. Sõidukites veenduge alati, et balloonid ei saaks ümber kukkuda.
 • Voolikud peavad propaani jaoks sobima ja taluma temperatuuri kuni –30 oC.  Propaanivoolikud on oranžid.

Minu ballooni testimise kuupäev on möödas, kas ma tohin seda edasi kasutada?

Võite ballooni kasutada, kuid soovitatav oleks see aasta jooksul vahetada.

Propaani transport

Kas ma võin propaaniballooni transportida oma autoga?

Jah, propaaniballooni tohib autos transportida, kui see on püstises asendis ja korralikult kinnitatud, näiteks kanderihmaga.

Kuidas balloone transportida?

 • Keerake gaas kinni ja paigaldage ventiilikork.
 • Hoidke ventiilikork transportimise ajal kogu aeg peal.
 • Transportige balloone alati püstises asendis.
 • Veenduge, et balloonid oleksid kindlalt paigal ega saaks ümber minna.

Propaani hinnakujundus

Miks on komposiitballoonis propaan kallim kui terasballoonis?

Komposiitballooni soetushind on terasest või alumiiniumist ballooniga võrreldes mitu korda kallim. Samuti on kallim komposiitballooni uuesti täitmine ja hooldamine. Osa kallimast soetus- ja hooldusmaksumusest kajastub mahuti hinnas ja osa gaasi hinnas.

Komposiitballoonil on aga terasballooniga võrreldes palju eeliseid. Tänu kergusele on seda palju mugava käsitseda ja läbipaistev materjal säästab kasutajat ootamatustest.

Kui suur on propaaniballooni tagatisraha?

Propaaniballoonidega ei kasutata tagatisraha süsteemi. Küsige propaaniballooni hinda oma propaani müügipunktist.

Kliimasäästlik co2

Miks te otsustasite Nicaraguas puid istutada?

Selle projekti valisime kahel peamisel põhjusel.

 • Esiteks on oluline investeerida puude istutamise projektidesse, mida muidu ei oleks tehtud (see erineb näiteks puude istutamisest mõnes Põhjamaade riigis, kus pärast raiet on puude istutamine seadusega ette nähtud kohustus).
 • Teiseks kasvavad ekvaatori lähedusse istutatud puud kiiremini ja kuna süsinikdioksiidi seotakse kõige rohkem kasvuperioodil, toob see kliimale kasu kiiremini ja tõhusamalt.

Lisaks kliima positiivsele mõjule nägime ka võimalust tuua kasu kohalikule kogukonnale.

Miks te keskendute rohelisele süsinikdioksiidile?

Üha rohkem meist on kursis ühekordselt kasutatava plastiga seotud probleemidega: kuidas see reostab maailmamerd ning mõjutab muuhulgas pikaajaliselt loomade ja taimede elu. Samuti on aina rohkem teada, et kodus vee gaseerimine tähendab palju vähem ühekordselt kasutatavate plastpudelite ostmist ja nende transportimist ning säästab raha.

Otsustasime minna sellest veel kaugemale ja asuda oma konkurentidest ette jõudes pakkuma kliimapositiivset süsinikdioksiidi.

Meie pühendumine projektile Taking Root tähendab, et neutraliseerime puid istutades oma heitkogustest rohkem. Aitame luua positiivset kliimamõju, neutraliseerides 110% oma heitkogustest puude istutamisega, mis seovad kasvamise ajal atmosfäärist süsinikdioksiidi. See tähendab, et toote võib liigitada kliimapositiivseks.

Miks te valisite projekti Taking Root?

Tuvastasime koostöös nõustamisettevõttega Zeromission sobivad projektid, mis on mõeldud toote heitkoguste kompenseerimiseks. Seejärel otsustasime PlantVivo kaudu investeerida Nicaraguas asuvasse serditud puuistutusprojekti Taking Root. Lisaks kompenseerimisele oli meie jaoks oluline leida usaldusväärne, tõhus projekt, mis loob reaalset väärtust ja avaldab kliimale positiivset mõju.

Nicaragua projekt Taking Root garanteerib puude istutamise säästval viisil, avaldab kliimale otsest mõju ning tagab tänu mitmesugustele liikidele ja kasvatusmeetoditele elurikkuse. Puud seovad ka vett, aidates ennetada maalihkeid, ning pakuvad loomadele ja taimedele varju.

Lisaks keskkonna aitamisele on sellest projektist kasu ka kohalikul kogukonnal. Kohalikele talunikele pakutakse regulaarset tasu vastutasuks hoolsalt istutatud ja hooldatud puude eest. Projektis osaleb praegu pisut üle 600 väiketaluniku.

Kuidas saate kindel olla, et teie CO₂ oleks kliimapositiivne?

Saame tagada oma süsinikdioksiidi kliimapositiivsuse järgmiste tegevustega.

 • Järgime maailma ainukest sõltumatut kliimaneutraalsuse standardit (ISO 14021) ja teeme koostööd sõltumatu, kogenud nõustajaga (U&We), et koostada toote keskkonnajalajälje analüüs ja aruanne.
 • Oleme andnud KPMG-le ülesande viia läbi sõltumatu uuring, et kontrollida meie andmete kogumist ja arvutusi.
 • Koostöös nõustamisettevõttega Zeromission oleme tuvastanud sobivad tooted, mille eesmärk on kompenseerida toote heitkoguseid, ja otsustasime PlantVivo kaudu investeerida Nicaraguas asuvasse serditud puuistutusprojekti Taking Root. Toote heitkoguste kompenseerimine 110% ulatuses tagab selle kliimapositiivsuse.

Mida tähendab roheline CO2?

AGA rohelise CO2 kontseptsioon hõlmab kolme peamist osa.

 1. Tuvastame kogu keskkonnajalajälje
  Oleme kaasanud nii sise- kui ka väliseksperte (U&We), et teha kindlaks kõik meie toote elutsükliga seotud heitkogused vastavalt rahvusvahelisele standardile ISO-14021, hõlmates nii tooraineid, tootmist, turustamist ja tarbimist kui ka heitkoguseid, mis on seotud kaasnevate tegevustega, näiteks müügiesindajate reiside ja pakkematerjalide käitlemisega. See on võimaldanud meil teha kindlaks toote täieliku CO2 jalajälje (süsinikdioksiidi ekvivalendid). Lisaks on protsessi ja andmete kogumist kontrollinud sõltumatu väline kolmas osapool (KPMG).
 2. Püüdleme oma heitkoguste vähendamise poole
  Oleme analüüside põhjal tuvastanud mitmesugused valdkonnad, kus on veel arenguruumi, et meie heitkoguseid vähendada. Uute nutikamate lahenduste ja meetmete leidmine, et meie keskkonnajalajälge veelgi vähendada, on meile oluline ja tegeleme sellega pidevalt.
 3. Seome vähemalt 110% oma heitkogustest
  Neutraliseerime oma heitkoguseid, istutades puid, mis seovad kasvades atmosfäärist süsinikdioksiidi. Oleme otsustanud kompenseerida lisaks oma keskkonnamõjule veel 10%, et vähendada oma kliimamõju atmosfääris veelgi. See tähendab, et toode on kliimapositiivne.

Mida tähendab 110% kliimasäästlikkus puude istutamisega?

Puud seovad ja talletavad fotosünteesi käigus looduslikult süsinikdioksiidi. See tähendab, et meie tootest vabanev süsinikdioksiid (st süsinikdioksiidi ekvivalendid) seotakse atmosfäärist, kui Nicaraguas projekti Taking Root raames istutatud puud kasvavad. Fotosüntees seob atmosfäärist süsinikdioksiidi, puhastades õhku.

CO2 kasutamine

Mida tuleb CO2 kasutamisel meeles pidada?

Süsinikdioksiidiballoone tuleb alati käsitseda ettevaatusega ja järgida balloonidel antud juhiseid.

 • Käsitsege ballooni ettevaatlikult
 • Kaitske ballooni liigse kuumuse eest
 • Hoiustamise ja transportimise ajal peab balloonil olema plastkork
  Tulekahju korral viige balloon ohutusse kohta
 • Lapsed ei tohi CO2 balloone käsitseda.

Kõik Linde täidetud AGA CO2 balloonid vastavad surveanumatele kehtivatele eeskirjadele ja nõuetele. Igal balloonil on kaitseventiil (purunev membraan), mis tulekahju korral puruneb, nii et süsinikdioksiid pääseb välja.

Süsinikdioksiid ei ole mürgine gaas, kuid seda tuleb käsitseda ettevaatusega, kuna see tõrjub õhus hapnikku. Madala kontsentratsiooni puhul võivad tekkida vereringehäired, kõrge kontsentratsioon aga võib põhjustada teadvuse kaotamist.

CO2 faktid

Kus CO2 kasutatakse?

Süsinikdioksiidil (CO2) on palju kasutusviise, sealhulgas tööstuses. Seda kohtab arvukates tööstusharudes, kus see sobib väga erinevateks töödeks.

Toome mõned näited.

Gaseerimine
Süsinikdioksiid paneb karastusjoogid ja vee kihisema. Gaas lisatakse joogile ja lahustatakse vedelikus kõrge rõhu all. Joogi avamisel vabastatakse rõhk, süsinikdioksiid eraldub vedelikust ja moodustuvad mullid.

Toiduainete külmutamine
Vedelas või gaasilises olekus süsinikdioksiidi kasutatakse toiduainetööstuses jahutamiseks, kiirkülmutamiseks ja transpordi ajal jahutamiseks. Tahkes olekus süsinikdioksiidi nimetatakse kuivjääks.

Tulekustutid
Tänu inertsusele sobib süsinikdioksiid ideaalselt tulekustutites kasutamiseks. Süsinikdioksiid kustutab tule, jahutades õhku ja tõrjudes hapnikku.

Meditsiin
Süsinikdioksiidi kasutatakse muuhulgas artroskoopilises kirurgias. Samuti saab seda lisada hapnikule, et ergutada patsiendi hingamist.

Mis on CO2?

Süsinikdioksiidil (CO2) on suur bioloogiline tähtsus ja see mängib Maa kliimas olulist rolli.

Süsinikdioksiid tekib kehas ja vabaneb hingamisel. Looduses muundavad taimed süsinikdioksiidi fotosünteesi abil veeks ja suhkruteks. See, mida ei saa säilitada, muundatakse uuesti – sageli tselluloosiks, tärkliseks ja rasvaks.

Normaalsetes tingimustes on hingamisel ja põlemisel eralduv ning fotosünteesis seotav süsinikdioksiid enam-vähem tasakaalus. Fossiilkütuste põletamisel on see tasakaal häiritud ja moodustub kasvuhoonegaas, mis aitab kaasa globaalsele soojenemisele ja Maa ökosüsteemi häirimisele.

Süsinikdioksiid on tavatemperatuuril lõhnatu ja värvitu. Madalal temperatuuril läheb gaas tahkesse olekusse, muutudes nn kuivaks jääks. Normaalse rõhu juures sublimeerub kuiv jää gaasiks. Süsinikdioksiid lahustub kergesti vees, moodustades vesilahuse, mis sisaldab nõrka hapet: süsihapet H2CO3. Ka käärimisel tekib süsinikdioksiid, mis moodustab küpsetistes väikseid gaasimulle. Säilitusainena tähistatakse süsinikdioksiidi koodiga E 290.

Mis toimub CO2 täitmisjaamas?

AGA CO2 balloone täidetakse Linde tänapäevases täitmisjaamas Eestis. Balloone kontrollitakse hoolikalt ning hooldatakse regulaarselt vastavalt eeskirjadele ja standarditele. Selle käigus vahetatakse kaitseventiilid, sooritatakse balloonide lekkekatse ning kulunud terasballoonid puhastatakse liivjugameetodil ja värvitakse üle. Defektsed balloonid kõrvaldatakse. Kõiki balloone kontrollitakse, et tagada nõuetekohane gaasivool, ja ventiil varustatakse plastist kaitsekattega.

Kasutamine

Mida peaksin meeles pidama vee gaseerimisel?

Süsinikdioksiidiballoone tuleb alati käsitseda ettevaatusega ja järgida balloonidel antud juhiseid.

 • Käsitsege ballooni ettevaatlikult
 • Kaitske ballooni liigse kuumuse eest
 • Säilitamise ja transportimise ajal peab balloonil olema plastkork
 • Tulekahju korral viige balloon ohutusse kohta
 • Lapsed ei tohi CO2 balloone käsitseda

Kõik Linde täidetud AGA CO2 balloonid vastavad surveanumatele kehtivatele eeskirjadele ja nõuetele. Igal balloonil on kaitseventiil (purunev membraan), mis tulekahju korral puruneb, nii et süsinikdioksiid pääseb välja.

Süsinikdioksiid ei ole mürgine gaas, kuid seda tuleb käsitseda ettevaatusega, kuna see tõrjub õhus hapnikku. Madala kontsentratsiooni puhul võivad tekkida vereringehäired, kõrge kontsentratsioon aga võib põhjustada teadvuse kaotamist.

Kas teil on probleeme mullivee valmistamisega?

Siin on mõned levinumad probleemid, millega meie kliendid võivad mulliveemasina kasutamisel kokku puutuda.

 • Gaasi kogus vees langeb järjest.
  Teie gaasiballoon on tühi, nii et peate selle asendama, või on gaasiballoon liiga külm, nii et peate ootama, kuni see üles soojeneb. Gaasiballooni tohib kasutada ainult toatemperatuuril. Pärast transportimist ja sagedal kasutamisel võib balloon olla külm ning selle tõhusus langeda. Kui balloon on jääga kaetud, hoiduge selle puudutamisest.
 • Kogumisalus täitub kiiresti veega.
  Pudelis on liiga palju vett. Pidage meeles, et pudeleid ei tohi täita üle max taseme tähise.
 • Vees on vähe mulle, kuid gaasi kulub palju.
  Balloonihoidiku seib on puudu või lekib. Vahetage seib. Neid saate tellida meie klienditeeninduselt.

Kuidas puhastada mulliveemasinat ja veepudeleid?

 • Pühkige mulliveemasin puhtaks niiske lapiga. Samuti võib kasutada neutraalset puhastusvahendit.
 • Peske veepudelid puhtaks sooja vee ja neutraalse pesuvahendiga ning loputage korralikult. Eemaldage tühjadelt pudelitelt hoiustamise ajaks kaaned.
 • Veepudeleid ei tohi mingil juhul pesta nõudepesumasinas. Veepudelid ei talu kõrgemat temperatuuri kui 40 °C.
 • Ärge kunagi kasutage lahusteid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid.

Taara vahetamine ja tagastamine

Gaasiballoonide taara tagastamine.

Pakendiseadusest tulenevalt ostame ostudokumendi tõendusel tagasi Linde/AGA nimel müüdud balloone.

Selleks palume pöörduda Linde teeninduspunkti, mitte meie edasimüüja poole. Leidke endale lähim Linde teeninduspunkt: https://my.aga.ee/kust-osta/edasimyyjad/

Grillgaasi balloonide vahetamine.

AGASOL® grillgaasi saab osta ja vahetada Linde teeninduspunktidest üle Eesti, Linde e-poest, Linde Gaas 24/7 iseteeninduspunktidest Tallinnas ja Tartus, gaasiautomaatidest Tallinnas ning meie edasimüüjate juures. Leia lähim müügipunkt.

Vahetades tühja ballooni täis ballooni vastu, on teil võimalik vahetada ballooni tüüpi, nt terasballooni vahetada komposiitballooni vastu, makstes ballooni vahe hinna. Sellise soovi korral palume pöörduda Linde teeninduspunktidesse või teostada vahetus AGA gaasiautomaatides.