Näpunäited gaasiga toiduvalmistamiseks

MIKS KASUTADA TOIDUVALMISTAMISEKS VEDELGAASI?

  • Kiirus. Leegi reguleerimine avaldab toidu temperatuurile kohe mõju ja te ei pea ootama, et pliit üles soojeneks või maha jahtuks.
  • Mugavus. Kuna temperatuuri saab vajaduse korral reguleerida, ei pea te potti ülekuumenemisohu tõttu pliidilt ära võtma. Pliidi saab ka kohe kinni keerata ja nii ei pea te ootama, et see maha jahtuks.
  • Ühtlane soojusjaotus. Leek soojendab tervet poti- või pannipõhja ja te saate temperatuuri reguleerida just nii nagu vaja.
  • Täpsus. Gaasipliidi temperatuuri saab punktipealt reguleerida, mis võimaldab teha suurt täpsust nõudvaid toiduvalmistustoiminguid

NÄPUNÄITED OHUTUKS TOIDUVALMISTAMISEKS

Hoidke gaasiballooni alati püstasendis ja lastele ligipääsmatus kohas
Vedelgaasiballoonil on kaitseventiil, mis hoiab tulekahju korral ära ballooni purunemise. Et ventiil töötaks korralikult, peab balloon olema püstasendis. Samuti tuleb ballooni hoida lastele ligipääsmatus kohas.

Kaitske ballooni liigkuumuse eest
Umbes 65 °C juures tekib oht, et ballooni kaitseventiil avaneb ja põhjustab gaasilekke. Sellepärast ei tohi ballooni hoiustada kuuma pinna ligidal ega klaasitud kohtades, näiteks klaasrõdudel või pargitud autodes. Hoidke vedelgaasiballooni ahjudest, puupliitidest ja muudest sellistest soojusallikatest vähemalt 1 meetri ning gaasipliidist, kütteelementidest või muudest ühendatud gaasiseadmetest vähemalt 20 sentimeetri kaugusel.

Tagage hea ventilatsioon
Hoiustage vedelgaasiballooni korralikult õhutatud kohas, näiteks köögikapis, mille üla- ja alaosas on õhuavad. Ärge kunagi hoidke ballooni magamistoas.

Hoidke ballooni lukustatud kapis
Kui balloone hoitakse väljas, tuleb need asetada lukustatud kappi.

Tellige paigaldus spetsialistilt
Püsipaigaldisi võib paigaldada ainult kvalifitseeritud paigaldaja.

Kontrollige oma gaasiseadmeid korrapäraselt
Kasutage õigeid vedelgaasiseadmeid ja kontrollige regulaarselt nende ohutust. Kasutage ainult vedelgaasiga kasutamiseks mõeldud voolikuid, mis taluvad kuni –30 °C temperatuuri. Kodu- ja tavakasutuseks mõeldud vedelgaasivoolikud on oranži värvi. Vahetage voolikut iga kolme aasta tagant.

Kasutage alumiinium- või teflonpanne
Gaasiahju pannid peavad olema alumiiniumist või teflonist. Kasutage küpsetuspaberi asemel fooliumit ja veenduge, et ahjupann ei puutuks kokku ahju siseseintega.