Ohutus

Süsihappegaas

Vedelgaas

Vedelgaasi ohutus

Kui järgite kasutusjuhiseid, on vedelgaas väga töökindel ja ohutu energiaallikas. Ohud tulenevad sageli sellest, et seadmed on valesti paigaldatud ja hooldatud või on kasutatud valet varustust. AGA pakutavad gaasid on kontrollitud ning kasutame ainult heaks kiidetud tootjate seadmeid ja tarvikuid.

Kõrged ohutus- ja kvaliteedinõuded

Põhjalik kontroll

Vedelgaasiballooni täitmisel kontrollitakse ballooni ja ventiili põhjalikult ning vajadusel hooldatakse. Müügi jaoks sobimatu balloon eemaldatakse ringlusest. Toorainet analüüsitakse enne täitmist. Pärast täitmist tehakse balloonile kontrollkaalumine ja selle tihedust testitakse survetestiga. Heakskiidetud balloon pitseeritakse.

Plastikkate

AGA vedelgaasiballooni ventiilil on plastikkate, mis garanteerib, et toode on kvaliteetne, samal ajal vähendab see nii gaasilekke ohtu kui kaitseb ballooni ventiili.

Ohutusventiil

Kõigi AGA vedelgaasiballoonide sees on ohutusventiil, mis tasakaalustab ballooni sisemise ülerõhu. Kui balloon kuumeneb üle, vabastab ventiil ülerõhu, hoides nii ära võimaliku ohu.

Lõhn

AGA vedelgaasile on lisatud lõhnaainet, mis aitab iseloomuliku lõhna abil võimalikku leket varakult märgata.

Ohutusnõuandeid haagissuvila omanikele

Hoia vedelgaasiballooni alati püstiasendis

Kinnita balloon säilitamiseks mõeldud kohas nii, et see ei saaks ümber kukkuda. Reisimiseks mõeldud sõidukeis tohib hoida kuni 25 kg vedelgaasi.

Ära unusta iga-aastast kontrolli

Enne haagissuvila kasutuselevõttu vii läbi igakevadine seadmete korrasoleku kontroll.

Paigalda gaasilekke andur

Kontrolli ventilatsiooni

Veendu, et haagissuvilas ja vedelgaasi hoidmiseks mõeldud kohas oleks alati piisav ventilatsioon. Ära lukusta balloonide hoidmise kohta, kui viibid ise haagissuvilas.

Surveregulaatori nominaalrõhk on 30 mbar

Eluruumides peab gaasisüsteemi nominaalrõhk olema 30 mbar ja sinna ei tohi paigaldada teise nominaalrõhu jaoks mõeldud gaasil töötavaid seadmeid. Ära paigalda ise seadmeid, kuna see võib olla ohtlik!

Ohutusnõuanded veesõidukis kasutajale

Hoia vedelgaasiballooni alati püstiasendis

Veendu, et balloon ei lähe ümber ega pääse liikuma.

Kuni 25 kg vedelgaasi paadi kohta

Paadis saad hoida maksimaalselt 25 kg vedelgaasi. Aseta vedelgaasiballoonid eluruumidest eraldatud kohta, millel on välisõhuga ühendatud otsetuulutus.

Paigalda paati gaasilekkeandur

Tee iga-aastast hooldust

Vähemalt korra aastas kontrolli seadmete ja voolikute korrasolekut.

Puhasta põleti

Hästipõleva vedelgaasi leek on värvilt sinine. Kollane leek ja süttimisraskused viitavad sellele, et põletit tuleb puhastada.

Kasuta ainult seadmeid, millel on olemas leegikontrollija

Taga piisav õhuvahetus

Küttekehad ja külmik tuleb hoida suletud süsteemina, mille puhul võetakse põletatav õhk väljast ja põlemisgaasid kaovad välisõhku.

Ohutusnõuanded grillijale

Kontrolli seadmeid lekete välistamiseks

Lekked on levinuim õnnetuste põhjus. Kontrolli seebiveega või AGA lekke kontrollimise pihustiga (TL4), et seade oleks tihe ja et voolikutes ega liitmikes poleks lekkeid.

Sulge ventiil

Välista võimalikud gaasilekked, sulgedes ballooni ventiili alati, kui sa gaasiseadet ei kasuta.

Hoia ballooni püstiasendis

Vedelgaasiballoonidel on kaitseventiil, mis välistab selle plahvatamise tulekahju korral. Et see ventiil oleks töökorras, peab balloon olema püstiasendis nii kasutamise kui ka ladustamise ajal.

Tee kindlaks sobiv rõhk

Vedelgaasiballooni õige rõhu kindlakstegemisel kasuta rõhuregulaatorit. Kodus kasutataval rõhuregulaatoril peab olema 30-millibaarine madalrõhu regulaator.

Taga piisav õhuvahetus

Ühe vedelgaasi kilo põlemisel kulub 12 kuupmeetrit õhku.

Ära paigalda vedelgaasiballooni grilli alla

Kui vedelgaasiballoon kuumeneb liialt, võib kaitseventiil avaneda ning gaas haihtub balloonist. Ära seepärast hoia ballooni grilli all või teistes kohtades, kus temperatuur võib tõusta üle 65 °C, nt klaasidega kinni ehitatud rõdul või otsese päikesevalguse käes olevas autos.

Ära muuda seadistusi

Vedelgaas on kütus. Hoidu riskidest ja kasuta selleks spetsialistide abi.

Ohutusnõuanded kodukokkadele

Hoia gaasiballooni alati püstiasendis ja lastele kättesaamatus kohas

Balloon peab olema vähemalt 1 meetri kaugusel ahjust, puupliidist või teistest küttekolletest ja lisaks vähemalt 20 cm kaugusel soojenevatest pindadest nagu pliidid ja radiaatorid.

Taga hea ventilatsioon

Hoia vedelgaasiballoone näiteks köögikapis, mille ülemises ja alumises osas on ventilatsiooniavad. Balloone ei tohi hoida magamisruumides.

Väldi balloonide kuumenemist

Ladusta vedelgaasiballooni kohas, kus sellel pole võimalik kuumeneda – ballooni temperatuur ei tohi tõusta kõrgemale kui 40 °C.

Hoia gaasi lukustatud kapis

Majast välja paigutatud balloonid tuleb ohutuse huvides hoida luku taga.

Ära reguleeri ise

Vedelgaasiga seotud püsipaigaldusi tohib teha vaid vastavat luba omav gaasiseadmete paigaldamisega tegelev ettevõte.

Vedelgaasivoolik on oranž

Kasuta ainult vedelgaasi jaoks mõeldud voolikuid, mis on mõeldud kasutamiseks kuni –30 °C juures. Kodus kasutamiseks mõeldud vedelgaasivooliku värvus on oranž. Vaheta voolikut vähemalt igal kolmandal aastal.

Kasuta alumiiniumi või teflonit

Gaasiahjus kasutatavad nõud peavad olema alumiiniumist või teflonist. Kasuta tavalise küpsetuspaberi asemel alumiiniumfooliumi ja kontrolli, et toidunõu ei puutuks kokku ahju taga- ega külgseintega.