Kasutustingimused

Teavitus/kasutustingimused.

Sellel veebilehel leiduv sisu (näiteks tekst, pildid, graafika, heli, animatsioonid ja videod, sh ettevõtte logod ja kaubamärgid ning AGA veebilehtede paigutus) on kaitstud kaubamärgiseaduse ja autoriõiguse ning teiste intellektuaalomandi kaitse seadustega. Keelatud on nende lehekülgede sisu levitamine, muutmine või kopeerimine (sh raamimine või raamimistehnikate kasutamine).

Veebilehekülg ei anna mitte mingeid litsentsi- või muid õigusi veebilehel leiduva intellektuaalomandi (sh kaubamärkide ja autoriõiguse) kasutamiseks. Kaitstud intellektuaalomandi kopeerimine, levitamine, reprodutseerimine, edastamine ja muud kasutusviisid on lubatud vaid AGA kirjalikul loal; veebilehe ülejäänud sisu ei ole lubatud kopeerida, levitada, muuta ega kolmandatele pooltele kättesaadavaks teha. Eelkõige tekstide, tekstilõikude või visuaalse materjali kasutamisel on vajalik AGA eelnev heakskiit.

AGA rõhutab, et mõned veebilehel leiduvad pildid on kaitstud kolmandate osapoolte autoriõigusega.

AGA rõhutab, et veebilehe kasutaja võib endale veebilehest teha ühe koopia isiklikuks ja mitteäriliseks kasutamiseks juhul, kui veebilehe sisu kopeerimise käigus ei muutu ja kopeerimisel säilitatakse (või sisestatakse, kui kasutatakse vaid veebilehe väljavõtteid) kõik viited tööstusomandi õigustele. Pressiteateid ja muid avalikuna klassifitseeritud dokumente võib kasutada avalikes kanalites. See ei kohaldu antud avalike dokumentide nendele osadele, mida kaitseb kaubamärgiseadus, autoriõigus või muud õigusnormid.

AGA kontrollib ja uuendab oma veebilehel pakutavat teavet pidevalt. Kuigi AGA annab endast parima, et veebilehel ei esineks vigu, ei saa seda siiski täielikult garanteerida. Seetõttu ei võta ettevõte endale vastutust ega anna mingeid garantiisid, et pakutav teave on ajakohane, täpne või täielik. Sama kehtib ka kõigi teiste veebilehekülgede korral, kuhu AGA veebilehel asuva hüperlingi kaudu pääseb, olenemata sellest, kas need kuuluvad sidusettevõtetele või kolmandatele osapooltele. AGA ei vastuta selliste veebilehekülgede sisu ega nende haldajate andmekaitsemeetmete eest.

AGA jätab endale õiguse igal ajal ja ette teatamata veebilehel pakutava teabe/andmete muutmiseks või täiendamiseks.

AGA võib igal ajal oma veebilehele juurdepääsu keelata. AGA ei anna mingit garantiid, et AGA veebileht on pidevalt ja tõrgeteta saadaval.

Kuigi AGA teeb kõik endast oleneva, et veebilehel ei esineks viiruseid, pole selle täielikku viirusekindlust võimalik tagada.

Võib juhtuda, et teie teabepäringute rahuldamiseks tuleb teil meiega oma isikuandmeid jagada. Selliste andmete jagamine on täiesti vabatahtlik. Selliseid andmeid kasutatakse ainult teie teabepäringule vastamiseks ning vastavate andmete kogumisel, talletamisel, töötlemisel ja kasutamisel järgitakse hetkel kehtivaid Põhjamaade ja Baltimaade andmekaitset reguleerivaid õigusnorme.