Andmekaitse

Kaitske oma isiklikke andmeid.

Põhimõtted 
Täname, et külastasite AGA veebilehte ning tunnete huvi meie ettevõtte ja toodete vastu. Võtame teie isiklike andmete kaitset väga tõsiselt ja loodame seejuures vastastikusele koostööle. Teie privaatsuse kaitse on meile äärmiselt oluline. Seetõttu võite olla kindel, et järgime kõiki andmekaitse seadusesätteid. Meie töötajad on kohustatud käsitlema kogu teavet konfidentsiaalsena ning neile korraldatakse regulaarselt andmekaitse ja andmeturbe koolitusi. Järgmistes lõikudes selgitame lühidalt, kuidas me teie andmeid kaitseme ja mida see teie jaoks tähendab, kui meie veebilehte kasutate. 

Pääsuandmed 
Meie veebilehekülgi avades saadetakse AGA-le pääsuandmeid, mis talletatakse kaitse-eesmärgil ja mis hõlbustab tuvastamist. Need andmed sisaldavad järgnevat:

Neid andmeid analüüsitakse, et oleksime kursis kasutajate käitumisega ja saaksime seda hinnata. Me ei kasuta teie isikuandmeid kasu saamise eesmärgil. 

Isikuandmed 
Isikuandmed on teave, mida kasutatakse ainult teie isiku tuvastamiseks. See hõlmab sellist teavet nagu teie nimi ning posti- või e-posti aadress. Salvestame teie isiku- ja pääsuandmeid ainult siis, kui annate need meile vabatahtlikult (nt seoses registreerimise, uuringu, auhinnamängu, teabepäringu, uudiskirja tellimise või veebitellimuse töötlemisega). Teie isikuandmeid kasutatakse ainult hädavajalikul määral ja seaduses sätestatud eesmärgil, milleks andsite oma nõusoleku. Teie andmete turvalise edastamise tagamiseks kasutatakse turvalisi krüpteerimisprotseduure. See tähendab seda, et näiteks teie brauseri ja meie tellimissüsteemi andmevahetust ei ole võimalik näha ühelgi kolmandal osapoolel. Kõiki andmeid talletatakse spetsiaalse kaitsega Linde Groupi serverites Saksamaal. 

Isikuandmete edastamine kolmandatele osapooltele 
AGA osutab oma teatud teenuseid koos valitud partneritega. Meie partnerid järgivad samu rangeid andmekaitse seadusesätteid mida meiegi ja on integreeritud meie ettevõtte andmekaitsekontseptsiooni. Isikuandmeid edastatakse ainult järgmistel juhtudel:

Lisateavet (nt teie vabatahtlikult antud teavet teie peamiste huvivaldkondade kohta) ei edastata kolmandatele osapooltele. Isikuandmeid jagatakse riigiasutuste ja -võimuga ainult seaduses sätestatud juhtudel või juriidiliste kohustuste raames. 

Tagasivõtmise õigus 
Kui esitate kirjaliku avalduse, et AGA või teie esindaja parandaks või kustutaks teie isikuandmeid või lõpetataks nende kasutamise, täidame teie soovi viivitamatult. Kui olete registreeritud kasutaja, pakume teile ka võimalust teie kohta kogutud andmed ise üle vaadata ning neid vajaduse korral kustutada või muuta. 

Küpsised 
Küpsised on väikesed tekstifailid, mida kasutavad paljud veebilehed kogu maailmas. Küpsised luuakse siis, kui te meie veebilehte külastate ja meie server salvestab need teie arvuti kõvakettale. Meie küpsised ei sisalda mingeid andmeid konkreetsete isikute kohta. Meie serverite poolt teie arvutisse salvestatud küpsiseid saavad uuesti lugeda vaid meie serverid ja ükski teine väline veebileht seda teha ei saa. Enamik brausereid lubab küpsiste kasutamist automaatselt. Kui te ei soovi küpsiste kasutamisega kaasnevaid eeliseid nautida, võite selle funktsiooni oma brauseris välja lülitada. Meie veebilehte saate vaadata ka ilma küpsisteta. Kahjuks võib see piirata teatud funktsioonide kasutamist. 

Muu aktiivsisu (nt JavaScript, ActiveX) 
JavaScripti, ActiveX-i ning muud veebilehe juhtelemendid ja skriptimiskeeled, mis sisaldavad täidetavaid elemente, saab teie brauseris igal ajal turvapõhjustel välja lülitada. Meie veebilehti saab kasutada ka ilma JavaScriptita. 

Lingid 
AGA veebilehed võivad sisaldada linke teistele veebilehtedele. Kuigi teeme nende otselinkide kontrollimiseks kõik meist oleneva, ei vastuta AGA lingitud veebilehtede sisu eest; ühtlasi ei vastuta AGA nende veebilehtede sisu eest, mis on lingitud meie veebilehega. 

Piirangud 
AGA jätab endale õiguse neid andmekaitse suuniseid igal ajal muuta, järgides seejuures andmekaitseseaduse nõudeid.